Atı alan Üsküdar’ı geçti

betul 06 Ocak 2012 0
Atı alan Üsküdar’ı geçtiKöroğlu ne kadar meşhur ise, atı da o kadar meşhur idi. Bu at, rahvan yürüyüşlü, alnı akıtmalı ve geçerken, gözleri kamaştıran yaldır yaldır bir yağız küheylan idi. Fakat bir gün çalındı! Köroğlu eşkiyası, her nereye baktı ise ne atını, nede atını çalan hırsızı bulamadı.

“Atım atım can yoldaşım” diye diye nerede ise divana olan Köroğlu, yolunun İstanbul’a düştüğü bir vakit, bir at pazarında sevgili küheylanını gördü. Fakat hiç belli etmedi. Atın yanına yaklaştı, kulağına bir şeyler fısıldadı. Alnındaki akıtmayı kaşıdı ve yelelerini okşadı. Kimse Köroğlu’nu tanımamıştı ama at sahibini tanıdı. Köroğlu satıcıya:

“Ben bu ata talibim ama bir binip gezineyim. Bakalım yürüyüşü nasıl?” diye sordu. SAtıcı:

“Olur beyim, şöyle bir tur at da gel” dedi. Köroğlu ata binmesiyle birlikte, at ok gibi yerinden fırladı. Arkasından kala kala bir toz yığını ile ağzı bir karış açık at hırsızı kaldı. Köroğlu ve atı gözden iyice ırak olunca, satıcı başladı bağırmaya:

“Anam anam! Gitti kız gibi küheylan! Şunu tutacak bir kimse yok mu?”

Kalabalığın arasından bir ihtiyar, ona doğru yaklaştı ve:

“Hiç boş yere yırtınma! Atı alan Üsküdar’ı geçti. O yiğit kimse, Köroğlu idi.” dedi

Atasözünün anlamı: Olan oldu, biten bitti. Sen geç kaldın, fırsatı kaçırdın demektir.

Sen de Yorum Yap »