nevruz bayramı ile ilgili yazı »

Nevruz’un Türk Dünyasındaki İsimleri

Nevruz’un Türk Dünyasındaki İsimleri

betul Mart 18, 2012 1

Türk dünyasında, Hunlardan bazen farklı isimlerle günümüze kadar ulaşan tabiatın ve millî uyanışın birleştirilmesi anlamını taşıyan Nevruz (Yeni Gün) şenliklerinin şu isimlerle kutlandığı biliniyor: Nevruz, Navruz, Novruz, Sultan-ı Nevruz, Sultan-ı Navrız, Navrez, Nevris, Naorus,

Read More »
Destanlarda Nevruz’un İzleri

Destanlarda Nevruz’un İzleri

betul Mart 18, 2012 0

Destanlar, milletlerin din, fazilet ve millî kahramanlık maceralarının şiirleşmiş hikâyeleridir. Destanlar, bir milletin bütün varlığını ifade ederler. Gerek tarih, gerek fikir ve sanat bakımından büyük değer taşırlar. Destanlar tarihi aydınlatarak fikir ve sanat hayatına

Read More »
Nevruz Kutlamaları İle İlgili Adetler

Nevruz Kutlamaları İle İlgili Adetler

betul Mart 18, 2012 0

Çeşitli adlarla ve yaygın olarak Nevruz adıyla kutlanan bu bahar bayramıyla ilgili olarak Türk topluluklarında çeşitli gelenekler meydana gelmiştir. Orta Asya’dan, Balkan Türkleri’ne ve hatta Amerika’daki Kızılderililerin yaşatılan âdetlerinde bu gelenekleri ve törenleri tespit

Read More »
NEVRUZ’UN ANLAMI

NEVRUZ’UN ANLAMI

betul Mart 18, 2012 0

Türk dünyasının tamamında ve Türk dünyasına komşu olan coğrafyalarda kutlanan Nevruz, eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günüdür. Yeni takvime göre ise gece ve gündüzün eşit olduğu martın yirmi birine rastlamaktadır. Coğrafya, tabiat

Read More »
ATATÜRK’LÜ NEVRUZ BAYRAMLARI

ATATÜRK’LÜ NEVRUZ BAYRAMLARI

betul Mart 18, 2012 0

Türk halk takviminin önemli günlerinden biri, 21/22 Mart tarihlerine rastlayan Nevruz’dur. Nevruz, bütün Türk dünyasıyla birlikte Kürtler, İranlılar, Araplar, Afganlılar ve Tacikler tarafından da kutlanan bir bayramdır. Tabiatın canlanmaya başladığı, gece ile gündüzün eşitlendiği,

Read More »
MAKEDONYA’NIN KOCACIK TÜRK YERLEŞİM YERİNDE NEVRUZ GELENEĞİ

MAKEDONYA’NIN KOCACIK TÜRK YERLEŞİM YERİNDE NEVRUZ GELENEĞİ

betul Mart 18, 2012 0

Kocacık, eskiYugoslavya’nın bir bölümü olan bugünkü Makedonya devletinin Manastır (Bitola, Bitolj) ilinin Debreibala (Debre, Debır, Debar, Debrasko; Debarsko, Debarskoj) sancağına baglı şirin bir yerleşim birimidir. 1912 yılına dek varlığını nahiye merkezi olarak sürdüren Kocacık,

Read More »
ERGENEKON-NEVRUZ

ERGENEKON-NEVRUZ

betul Mart 18, 2012 0

Milletler her ne şekilde yaşarlarsa yaşasınlar, her nereye giderlerse gitsinler onların aralarında asırların söküp götürmediği birçok ananeler (gelenekler), itiyatlar (alışkanlıklar), devam eder durur. İşte Nevruz tesmiye edilen (adlandırılan) Ergenekon bayramı bu suretle pes zinde

Read More »

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YENİGÜN/NEVRUZ BAYRAMI

betul Mart 18, 2012 0

Milleti millet yapan unsurların başında milli kültür gelmektedir. Milli kültürü oluşturan unsurlar arasında gelenekler, görenekler, inançlar, töreler, törenler, bayramlar vs. önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlar yanında milli bayramlar da fertleri ve toplulukları yakınlaştırarak

Read More »
GAGAUZLARDA İLK YAZ BAYRAMI/NEVRUZ

GAGAUZLARDA İLK YAZ BAYRAMI/NEVRUZ

betul Mart 18, 2012 0

Başka Türk boylarında olduğu gibi, Gagauz Türkleri’nde sene iki kısma ayrılır. Birinci kısım “Hedrelez” veya “Hederlez” denilen, Hıdrellez’dir. O eski anlayış nisandan başlayıp, kasıma kadar devam eder ve ikinci kısım buradan başlar. Şimdi burada,

Read More »